Reparation

Med en Cyrus-telefon satsar du på högsta kvalitet. Om en reklamation trots det skulle vara nödvändig ska reparationsarbeten endast utföras av oss eller vår auktoriserade servicepartner. Därigenom är säkerheten och tillförlitligheten på din Cyrus-telefon garanterad och reparationen av din enhet utförs snabbt, kompetent och tillförlitligt.Reparation-/reklamationsförlopp

Ladda ner reparationsformuläret och skriv ut det

fyll i reparationsformuläret

bifoga reparationsformulär, enhet och fakturakopia

skicka till oss

Service Center Tyskland
Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49
52080 Aachen

Service Center Schweiz
Mobiletouch AG
Spinnerei Lettenstrasse
8192 Zweidlen


Förloppsinformation

1. Skicka reklamationen

Bei einer Reklamation sind unsere Service-Center sehr gerne für Sie da.

Vårt servicecenter står gärna till ditt förfogande vid en reklamation.
För våra kunder från Tyskland har vi har en egen verkstad i Aachen där vi kan utföra alla reparationer på din Cyrus Phone. Skicka ditt paket inkl. utomhustelefonen, reparationsuppdrag och fakturakopia till följande adress:

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49
52080 Aachen

Och vi har även en samarbetande serviceverkstad för våra kunder från Schweiz:

HandyDoktor.ch
Ledergasse 11
6004 Luzern

Telefon: +41 (0) 840 303 303
Email: support.schweiz@cyrus-technology.com

2. Innehåll/insändandets omfattning

Förutom din utomhustelefon måste du skicka in de båda dokumenten

  • fakturakopia och
  • reparationsuppdrag

för att ditt ärende ska kunna behandlas. Felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid leveransen försenar tyvärr reparationen avsevärt. Därför ber vi dig att beakta nämnda punkter för din egen skull.

Dy behöver inte skicka in andra tillbehör såsom nätdel, USB-kabel etc.om dessa inte ingår i reklamationen eller kan påverkas av det (till exempel USB-kabeln vid laddningsproblem).

Das Einsenden von weiterem Zubehör wie Netzteil, USB-Kabel, etc. ist nicht notwendig, sofern es in der Beanstandung nicht eingeschlossen ist oder davon betroffen sein könnte (z.B. bei Ladeproblemen das USB-Kabel).

I händelse av förlust av inskickade tillhör såsom SIM- eller SD-kort övertar Cyrus Technology GmbH inget ansvar.

3. Varaktighet och reparationsprocess

Din enhet registreras elektroniskt vid mottagandet. Om du har angett en e-postadress i din reparationsorder kommer du, efter avslutad registrering, automatiskt att informeras om mottagandet av dina varor/reklamation och om den förväntade behandlingstiden. Om frågor, kostnader etc. skulle uppstå under behandlingsprocessen kommer våra medarbetare naturligtvis att ta kontakt med dig. I annat fall erhåller du automatiskt din enhet efter en framgångsrik reparation.

4. Långsiktig garanti

Från inköpsdatumet erhåller du en tillverkargaranti på sex månader för batteri och två år för alla andra komponenter på din utomhustelefon. Tillverkargarantin är begränsad till servicehantering i händelse av en reklamation.

En garanti, som går utöver tillverkargarantin och/eller innehåller en särskild tjänst, erbjuds inte av oss som tillverkare utan av enskilda återförsäljare. Vänd dig till avtalspartner för reklamationshantering när tillverkargarantin har upphört att gälla om du har tecknat en motsvarande garantiförlängning vid köpet av din utomhustelefon.

5. Säkerhetskopiering

  • Säkerhetskopia med extern programvara: Hanteringen av en enhet med extern programvara är särskilt lämplig om du hanterar flera enheter eller helt enkelt alltid vill ha en översikt över din egen data. Program för detta finns i Google Play Store. Hur man använder programmen beskrivs i regel av appens leverantörer.
  • Säkerhetskopia med ett Micro-SD-kort: Säkerhetskopieringen av din data (inte telefonkontakterna) kan ske via den installerade utforskaren/filhanteraren. Här ser du alla tillgängliga databärare och kan förvalta datan därefter. Om du vill kopiera, klippa ut eller radera ett objekt trycker du på och håller filen (filerna) nedtryckt. Välj sedan lämplig åtgärd.
  • För att säkerhetskopiera telefonkontakterna finns alternativet ”Import/Export” i kontaktappen. Markera sedan genom att trycka på och hålla kontakterna som ska exporteras nedtryckt, och klicka sedan på menyn uppe till höger på bildskärmen och välj ”Import/Export”. Du blir först tillfrågad om en källa. Välj ”Telefon” och sedan ”Fortsätt”. Sedan blir du tillfrågad om målet. Välj det instoppade Micro-SD-kortet och bekräfta med ”OK”. Nu ska ett meddelande med information om exporten av kontakterna visas. Exportens framsteg ser du i meddelandefältet.
  • Säkerhetskopiera via E-postkonton (moln): Säkerhetskopieringen sker oftast via synkronisering med ett sedan tidigare skapat konto. Om du inte har skapat ett konto måste du först och främst lägga till ett: Via Inställningar/Konto kan du skapa ett konto av önskat slag. Så snart som kontot har skapats med korrekt åtkomstinformation är det anslutet till enheten. I Alternativ till skapat konto kan du välja innehållet som ska synkroniseras. Nu kan kontakterna synkroniseras om ett konto har skapats där och synkroniseringen av kontakterna har markerats med en bock.

För säkerhetskopiering av övrig data på din enhet erbjuder de flesta e-postleverantörerna ett molnminne. Ofta erbjuds även en app för att länka minnet. Leta efter appen i Playstore och ställ in din åtkomst med nödvändig åtkomstdata. När länkningen har upprättats kan du också göra synkroniseringsinställningar här.


SKÄRM SPRUCKEN.

SKÄRMSKYDD HÄRDAT GLAS SPRUCKIT?

Våra enheter är från fabriken utrustade med ett skärmskydd av härdat glas förutom den montera Gorillaglas-skärmen.
Är du rädd för att din skärm har spruckit? I de allra flesta fallen är det bara vår skärmskyddsfolie av härdat glas – så kontrollera först, om det inte bara är foliet som har splittrats, innan du skickar in enheten för reparation. Skyddsfolien kan du utan problem beställa via e-post till service@cyrus-technology.de tillsammans med dina kontaktuppgifter.


Svårigheter?

RING OSS GÄRNA

Vid serviceärenden nås vi via telefon varje vardag mellan kl. 09:00 till 12:00 och 14:00 till 18:00 i Tyskland eller mellan kl. 09:00–12:00 och 13 00–17:00 i Schweiz.