Garanti

Vi som tillverkare ger dig en garanti på 2 år från inköpsdatumet för din nyinköpta och originalförpackade Cyrus-produkt, eller 6 månader för batteriet. All övrig information om garantin och garantiregistrering hittar du här.GARANTIVILLKOR

Följande garantivillkor gäller,
Utgåva 2018-08-10.

TILLVERKARGARANTI

från Cyrus Technology GmbH,

Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Alla Cyrus-produkter uppfyller högsta kvalitetsanspråk. Av den anledningen ger vi som tillverkare dig som slutkund en kostnadsfri garanti enligt villkoren nedan:

Vi erbjuder garanti genom kostnadsfri avhjälpning av fel (enligt vårt val: Reparation eller utbyte, ev. genom efterföljande modell) som beror på material- eller tillverkningsfel inom garantitiden. Garantitiden för din nyinköpta och originalförpackade Cyrus-produkt uppgår till 2 år (6 månader för batterier) och börjar med inköpsdatumet för din produkt. Denna tillverkargaranti påverkar inte lagstadgad garantianspråk, som du som konsument kan ha rätt till enligt tillämplig lag, inklusive särskilda skyddsbestämmelser för förbrukaren.

Tjänsterna som beskrivs här gäller utöver de lagstadgade garantikraven och begränsar eller ersätter dem inte. Alla utbytbara slitdelar är uttryckligen undantagna från denna garanti.

Dessutom är garantin utesluten:

» vid ett användningsrelaterat eller övrigt naturligt slitage på produktdelar eller defekter i Cyrus-produkten som kan härledas till användningsrelaterat eller övrigt naturligt slitage,

» vid icke avsedd användning eller vid felaktig användning av produkten eller bristande efterlevnad av bruksanvisningarna,

» om på- och ombyggnader resp. ändringar på produkten som egenmäktigt har utförts eller brister som kan härledas till användningen av tillbehör, kompletterings- eller reservdelar som inte är Cyrus-originaldelar,

» om underhåll och skötsel av produkten inte utförs enligt bruksanvisningen,
» om tillbyggnad och installation inte utförs enligt installationsinstruktionerna från Cyrus Technology GmbH,

» vid transportskador eller -förluster.

Garantin gäller för alla Cyrus-produkter, som köps och används i Tyskland/Österrike/Schweiz, och som Cyrus Technology GmbH eller någon av dess återförsäljare har fört ut på marknaden. Tysk lag gäller, utom internationella köplagen (CISG).

HÄVDANDE

Om du vill reklamera din produkt måste du skicka ett e-postmeddelande med originalköpbeviset till din återförsäljare eller direkt till oss på service@cyrus-technology.de. Vi rekommenderar att du förvarar köpbeviset noggrannt tills garantitiden har gått ut. Vi övertar inget ansvar för transportkostnader och -risker inom ramen för returen.

Ladda ner PDF

Lär dig merRING OSS GÄRNA

Vid serviceärenden nås vi via telefon varje vardag mellan kl. 09:00 till 12:00 och 14:00 till 18:00 i Tyskland eller mellan kl. 09:00–12:00 och 13 00–17:00 i Schweiz.