FAQ

Frequently Asked Questions

Du är säkert inte ensam om att ha många frågor. Därför har vi sammanfattat de vanligaste frågorna och svaren åt dig här.Batterikalibrering

Ett batteri är en energikälla som förlorar laddningskapaciteten med tiden. Genom en så kallad kalibrerad kan batteriets ”hälsa” bättras på för att ge kortvarig bot. Besök Google Play Store för att kalibrera batteriet för några appar.

Upprätta anslutning med datorn

Anslut din Cyrus-enhet till datorn med en original-Cyrus Micro-USB- eller Cyrus USB-C-kabel. Stoppa in den ena anslutningen i din Cyrus-telefon och den andra anslutningen på kontakten i USB-gränssnittet på din dator. Om Cyrus-telefonen inte detekteras automatiskt måste du välja en profil för dataöverföring på din mobiltelefon. Dra ner meddelandefältet på mobiltelefonen för att göra detta och klicka på USB-anslutningen. Välj nu punkten ”Filöverföring”. Sedan ska en ny databärare visas på din dator (arbetsplats).

Säkerhetskopiering av enhetsdatan

Säkerhetskopia med extern programvara: Hanteringen av en enhet med extern programvara är särskilt lämplig om du hanterar flera enheter eller helt enkelt alltid vill ha en översikt över din egen data. Program för detta finns i Google Play Store. Hur man använder programmen beskrivs i regel av appens leverantörer.

Säkerhetskopia med ett Micro-SD-kort: Säkerhetskopieringen av din data (inte telefonkontakterna) kan ske via den installerade utforskaren/filhanteraren. Här ser du alla tillgängliga databärare och kan förvalta datan därefter. Om du vill kopiera, klippa ut eller radera ett objekt trycker du på och håller filen (filerna) nedtryckt. Välj sedan lämplig åtgärd.

För att säkerhetskopiera telefonkontakterna finns alternativet ”Import/Export” i kontaktappen. Markera sedan genom att trycka på och hålla kontakterna som ska exporteras nedtryckt, och klicka sedan på menyn uppe till höger på bildskärmen och välj ”Import/Export”. Du blir först tillfrågad om en källa. Välj ”Telefon” och sedan ”Fortsätt”. Sedan blir du tillfrågad om målet. Välj det instoppade Micro-SD-kortet och bekräfta med ”OK”. Nu ska ett meddelande med information om exporten av kontakterna visas. Exportens framsteg ser du i meddelandefältet.

Säkerhetskopiera via E-postkonton (moln): Säkerhetskopieringen sker oftast via synkronisering med ett sedan tidigare skapat konto. Om du inte har skapat ett konto måste du först och främst lägga till ett: Via Inställningar/Konto kan du skapa ett konto av önskat slag. Så snart som kontot har skapats med korrekt åtkomstinformation är det anslutet till enheten. I Alternativ till skapat konto kan du välja innehållet som ska synkroniseras. Nu kan kontakterna synkroniseras om ett konto har skapats där och synkroniseringen av kontakterna har markerats med en bock.

För säkerhetskopiering av övrig data på din enhet erbjuder de flesta e-postleverantörerna ett molnminne. Ofta erbjuds även en app för att länka minnet. Leta efter appen i Playstore och ställ in din åtkomst med nödvändig åtkomstdata. När länkningen har upprättats kan du också göra synkroniseringsinställningar här.

Lägga till e-postkonton

Du kan lägga till ett e-postkonto i inställningarna under ”konton”. Så snart som ett konto har lagts till kan inställningar för synkronisering utföras i tillhörande konto. Kontofunktionen möjliggör synkroniseringen av kontakter och kalendrar. En internetanslutning krävs för synkronisering av data.

Anslutning med en högtalartelefon

Anslutning till en handsfree-anordning är i allmänhet möjlig på alla Cyrus-telefoner. Aktivera därmed Bluetooth-funktionen på båda enheterna, välj enheten som ska paras och ange lösenordet.
Överföring av kontakter på SIM-kortet är endast möjligt om Cyrus-telefonen är utrustad med SIM-åtkomstprofiler. Överföring är inte möjlig utan denna profil. Profilen stöds av alla smartphones. Knapptelefoner utan Android-operativsystem uppfyller i regel inte detta krav. En komplettering är inte möjlig hör.

Reklamation

Vårt servicecenter står till ditt förfogande vid en reklamation. Vi strävar efter att lösa de flesta av dina problem via telefon eller e-post. En exakt diagnos och/eller reparation är dock endast möjlig på plats. Om du vill skicka din enhet till oss för kontroll och ev. reparation måste du göra på följande sätt:

Fyll först i reparationsuppdraget och bifoga en fakturakopia så att en garantireparation kan genomföras. Packa sedan ner den tillsammans med din mobiltelefon och skicka paketet till följande adress:

Kunder i Tyskland:
Cyrus Technology GmbH

Hergelsbendenstraße 49

52080 Aachen

Kunder i Schweiz:
Mobiletouch AG
Spinnerei Lettenstrasse
8192 Zweidlen

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid leveransen försenar tyvärr garantireparationen avsevärt. Därför ber vi dig att beakta nämnda punkter för din egen skull. Du kommer automatiskt att få ett meddelande om mottagande av din enhet så snart som enheten har registrerats i vårt system.


Service är mycket viktigt för oss

Hittar du inte svaret på din fråga vare sig i handboken, Youtube-tutorials eller FAQ:s?

Ta då kontakt med oss via vårt tematiska kontaktformulär på vår hemsida eller använd en av våra sociala medieportaler.

Vid serviceärenden nås vi via telefon varje vardag mellan kl. 09:00 till 12:00 och 14:00 till 18:00 på: +49 (0)241 / 93 91 27-0.