Reparasjon

Med en Cyrus-telefon satser du på høyeste kvalitet. Skulle det likevel en gang være nødvendig å reklamere, bør reparasjonsarbeid utføres utelukkende av oss eller våre autoriserte servicepartnere. Dette sikrer sikkerheten og påliteligheten til Cyrus-telefonen, og reparasjonen av enheten gjøres raskt, kompetent og pålitelig.Prosedyre ved reparasjon/reklamasjon

Last ned og skriv ut reparasjonsoppdragsskjemaet

fyll ut reparasjonsoppdragsskjemaet

Legg ved reparasjonsoppdragsskjema, enhet og kopi av kjøpskvittering

send til oss

Service Center Deutschland
Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49
52080 Aachen

Service Center Sveits
Mobiletouch AG
Spinnerei Lettenstrasse
8192 Zweidlen


Informasjon ang. prosedyre

1. Å sende inn reklamasjon

I tilfelle reklamasjon står våre servicesentre svært gjerne til din rådighet for å bistå deg.

For våre tyske kunder har vi vårt eget serviceverksted i Aachen som kan utføre allslags reparasjoner på din Cyrus-telefon. Send pakken din, inkl. din telefon til bruk utendørs, reparasjonsoppdrag og kjøpskvitteringen til følgende adresse:

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49
52080 Aachen

Og også for våre sveitsiske kunder har vi et samarbeidende serviceverksted på stedet:

Mobiletouch AG
Spinnerei Lettenstrasse
8192 Zweidlen

Telefon: +41 (0) 840 303 303
Email: support.schweiz@cyrus-technology.com

2. Innhold/innsendingens omfang

I tillegg til din telefon til bruk utendørs, er det helt nødvendig å legge ved de to dokumentene

  • Kjøpskvitteringen og
  • Reparasjonsoppdraget

for å kunne behandle ditt anliggende. Feil og ufullstendig informasjon ved levering forsinker dessverre reparasjonen betraktelig. Vi ber deg derfor, i din egen interesse, om å være nøye med de nevnte punktene.

Det er ikke nødvendig å sende inn tilleggsutstyr som strømforsyning, USB-kabel osv, såframt det ikke er inkludert i reklamasjonen eller kan bli berørt av denne (for eksempel USB-kabelen i tilfelle ladeproblemer).

I tilfelle innsendt tilbehør som SIM- eller SD-kort skulle gå tapt, påtar Cyrus Technology GmbH seg ikke noe ansvar.

3. Reparasjonens varighet og forløp

Enheten din blir elektronisk registrert av oss ved varemottak. Såframt du har oppgitt en e-postadresse i reparasjonsoppdraget ditt, vil du etter fullført registrering automatisk bli informert om mottak av varene/reklamasjonen og den forventede behandlingstiden. Hvis spørsmål skulle dukke opp i løpet av behandlingsprosessen, dersom kostnader påløper osv., vil våre ansatte selvfølgelig kontakte deg. Ellers får du enheten automatisk tilbake etter en vellykket reparasjon.

4. Langsiktig garanti

Fra kjøpsdatoen får du en seks måneders produsentgaranti på batteriet og to år på alle andre komponenter på din telefon til utendørs bruk. Denne produsentgarantien er begrenset til utførelse av tjeneste i tilfelle reklamasjon.

En garanti som går utover produsentens garanti og/eller omfatter en egen tjeneste, tilbys ikke av oss som produsent, men av individuelle forhandlere. Hvis du har forlenget garantien da du kjøpte din telefon til utendørs bruk, kan du kontakte kontraktspartneren din etter utløpet av produsentens garanti for behandling av reklamasjon.

5. Datasikring

  • Sikring ved hjelp av ekstern programvare: Administrering av en enhet med ekstern programvare er spesielt egnet hvis du administrerer flere enheter eller bare alltid vil ha oversikt over egne data. Programmer til dette formålet fås kjøpt i Google Play Store. Bruken av programmene er vanligvis beskrevet av app-leverandørene.
  • Sikkerhetskopi med et mikro-SD-kort: Sikkerhetskopiering av dataene dine (ikke telefonkontaktene) kan gjøres via den installerte filutforskeren/filadministratoren. Her kan du se alle tilgjengelige datamedier og administrere dataene deretter. Hvis du ønsker å f.eks. kopiere, klippe ut eller slette et element, trykker du og holder filen(e) inntrykket. Velg deretter det aktuelle alternativet.
    For å sikre telefonkontaktene finnes det et «Importer-/ eksporter-«alternativ i kontaktappen. Først trykker du på og holder nede for å markere kontaktene du vil eksportere, klikker på menyen øverst til høyre på skjermen og velger Importer/Eksporter. Nå blir du spurt om en kilde. Velg her „Telefon“ og så „Videre“. Deretter blir du spurt etter målet. Velg her det mikro-SD-kortet som er satt inn og bekreft med «OK». Nå skal det dukke opp en melding som informerer deg om eksport av kontaktene. Du kan se fremdriften for eksporten i varslingslisten.
  • Sikring via e-postkontoer (Cloud): Sikringen her skjer vanligvis via synkronisering med en tidligere opprettet konto. Hvis du ikke har opprettet en konto, så legg vennligst først til en: Via innstillingene/kontoen kan du legge til en ny konto av ønsket slag. Så snart kontoen er satt opp med riktige adgangsdata er den tilkoblet enheten. I alternativene til den lagrede kontoen kan du velge innholdet som skal synkroniseres. Vel, hvis det er en konto som er lagret der og synkroniseringen av kontaktene er merket med en hake, bør kontaktene være synkronisert.

For å sikkerhetskopiere de øvrige dataene på enheten din, tilbyr de fleste e-posttjenesteleverandører skylagring. En app til sammenkobling av minne tilbys ofte også. I så fall kan du søke opp appen i Playstore og stille inn tilgangen din med de nødvendige tilgangsdataene. Når forbindelsen er opprettet, kan du også foreta synkroniseringsinnstillinger her.


KNUST SKJERM.

HAR DU SJEKKET SKJERMBESKYTTELSEN AV HARDT GLAS?

Våre enheter er i tillegg til den Gorillaglass-skjermen som er satt inn på fabrikken utstyrt med skjermbeskyttelse av herdet glass.
Er du redd for at skjermen er knust? I de aller fleste tilfeller er det bare vår skjermbeskyttende folie for herdet glass – så vennligst sjekk først – før du sender enheten til reparasjon – om det ikke bare er folien som er gått i stykker. Den beskyttende folien kan du problemfritt bestille via e-post til adressen service@cyrus-technology.de, idet du oppgir din kontaktinformasjon.


Vanskeligheter?

RING OSS GJERNE

Vi står gjerne til rådighet for å svare på henvendelser fra deg på telefon ang. service og kan nås på hverdager fra kl. 9.00 – 12.00 og 14.00–18.00 i Tyskland eller fra kl. 9.00 – 12.00 og 13.00 – 17.00 i Sveits.