Garanti

Vi som produsent gir deg en garanti på to år fra kjøpsdato for ditt nyanskaffede og originalpakkede Cyrus-produkt eller seks måneder for batteriet. Alle ytterligere opplysninger om garanti og garantiregistrering finner du her.GARANTIVILKÅR

Det er kun de følgende garantivilkårene som gjelder,
med status pr. den 10.8.2018.

PRODUSENTGARANTI

fra Cyrus Technology GmbH,
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Alle Cyrus-produkter oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene. Av denne grunn ønsker vi som produsent gjerne å gi deg som sluttkunde en vederlagsfri garanti i henhold til følgende betingelser:
Vi innfrir garantien gjennom gratis korrigering av mangler (etter vårt valg: Reparasjon eller utskifting om nødvendig med en senere modell) innenfor garantiperioden hvis feilen skyldes materiale eller produksjon. Garantiperioden for ditt nye og originale Cyrus-produkt er 2 år (for batterier 6 måneder) og begynner med datoen produktet blir kjøpt. Denne produsentgarantien berører ikke lovpålagte garantikrav som du som forbruker kan ha krav på i henhold til gjeldende lov, inkludert spesielle forbrukerbeskyttelsesbestemmelser.

Tjenestene som er beskrevet her kommer i tillegg til de lovpålagte garantikravene og verken begrenser eller erstatter disse. Alle utskiftbare slitedeler er uttrykkelig ekskludert fra denne garantien.

Ut over dette trer garantien ut av kraft:
» I tilfelle en bruksrelatert eller annen naturlig slitasje av produktdeler eller defekter på Cyrus-produktet, som skyldes bruksrelatert eller annen naturlig slitasje
» I tilfelle feil eller feilbruk av produktet eller manglende overholdelse av bruksanvisningen
» Dersom påbygging og ombygging eller andre modifikasjoner av produktet er gjort på eget initiativ, eller hvis mangler skyldes bruk av tilbehør, supplerende deler eller reservedeler som ikke er originale Cyrus-deler
» Hvis vedlikehold og stell av produktene ikke utføres i henhold til bruksanvisningen
» Dersom påbygging og installasjon ikke er utført i henhold til installasjonsanvisningene fra Cyrus Technology GmbH
» I tilfelle transportskader eller tap Garantien gjelder alle Cyrus-produkter som er kjøpt og brukt i Tyskland/Østerrike/Sveits og som markedsføres av Cyrus Technology GmbH eller en av dette foretakets forhandlere. Tysk lov gjelder, unntatt FNs konvensjon om kontrakter for internasjonale varekjøp (CISG).

Å GJØRE GARANTIEN GJELDENDE

Hvis du vil klage på produktet ditt, kan du sende en e-post med originalkjøpskvitteringen til din forhandler eller direkte til oss via e-postadressen service@cyrus-technology.de. Vi anbefaler derfor at du tar vare på kjøpskvitteringen din til garantiperioden er over. For transportkostnader og risiko i forbindelse med returen påtar vi oss ikke noe ansvar.

Få vite mer

Få vite merRING OSS GJERNE

Vi står gjerne til rådighet for å svare på henvendelser fra deg på telefon ang. service og kan nås på hverdager fra kl. 9.00 – 12.00 og 14.00–18.00 i Tyskland eller fra kl. 9.00 – 12.00 og 13.00 – 17.00 i Sveits.