Garanti

Fra producentens side er dit nyindkøbte Cyrus-produkt i originalemballage dækket af en garanti på 2 år, henholdsvis 6 måneder på batteriet, hvilket er gældende fra købsdatoen. Alle yderligere oplysninger om garanti og garantiregistrering kan du finde her.Garantibetingelser

Pr. 10.08.2018, er det udelukkende de nedenstående garantibetingelser, der er gældende.

Productengaranti

fra Cyrus Technology GmbH,

Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Alle produkter fra Cyrus opfylder de højeste kvalitetsstandarder. Af denne grund yder vi som producent, en gratis garanti til vores slutbrugere i henhold til de følgende betingelser:

Vores garanti består af gratis udbedring af fejl (efter vores valg: Reparation, eller udskiftning om nødvendigt via en nyere model), der er baseret på en materiale- eller produktionsfejl inden for garantiperioden. Garantiperioden for dit nye og originale produkt fra Cyrus er 2 år (for batterier 6 måneder), og begynder med datoen for købet af dit produkt. Producentens garanti han ingen indflydelse på lovbestemte garantikrav, som du som forbruger kan have ret til i henhold til gældende lovgivning, herunder særlige bestemmelser angående forbrugerbeskyttelse.

Tjenesterne, der er beskrevet her, kommer ud over de lovpligtige garantikrav, og begrænser eller erstatter dem ikke. Alle udskiftelige sliddele er udtrykkeligt undtaget fra denne garanti.

Derudover er nedenstående undtaget fra garantien:

» i tilfælde af brugsrelateret eller andet naturlig slid af produktdele, eller fejl ved produktet fra Cyrus på grund af brugsrelateret eller anden naturlig slid,

» i tilfælde af misbrug eller forkert brug af produktet, eller tilsidesættelse af betjeningsvejledningen,

» såfremt der på egen hånd er foretaget monteringer eller ombygninger, henholdsvis ændringer af produktet, eller fejlene skyldes anvendelsen af ​​tilbehør, supplerende dele eller reservedele, der ikke er originale Cyrus-dele,

» såfremt vedligeholdelse og pleje af produkterne ikke er blevet udført i henhold til driftsvejledningen,
» såfremt montering og installation ikke blev udført i overensstemmelse med installationsinstruktionerne fra Cyrus Technology GmbH,

» i tilfælde af transportskader eller -spild.

Garantien gælder for alle produkter fra Cyrus, der er købt og anvendt i Tyskland/Østrig/Schweiz samt markedsført af Cyrus Technology GmbH eller en af de tilknyttede forhandlere. Tysk lov finder anvendelse, bortset fra De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer (CISG).

HÅNDHÆVELSE

Du bedes sende en e-mail med det originale købsbevis til din forhandler, eller direkte til os på service@cyrus-technology.de, såfremt du ønsker at klage over dit produkt. Derfor anbefaler vi, at du gemmer dit købsbevis indtil garantiperioden er udløbet. Vi påtager os ikke noget ansvar for transportomkostninger og risici i forbindelse med returnering.

Download PDF

Få mere at videRING TIL OS

På alle hverdage kan du i Tyskland kontakte os telefonisk fra 9.00-12.00 og 14.00-18.00, eller i Schweiz fra 9.00-12.00 og 13.00-17.00 for at få løst ethvert behov for service.